Hyrwyddo ieithoedd rhanbarthol a lleiafrifol mewn oes fyd-eang

Cliciwch ar y ddolen uchod am gopi o'r adroddiad sy'n amlinellu prif gasgliadau ac argymhellion y prosiect