Digwyddiadau

Bydd trafodaethau’r rhwydwaith Adfywio yn cael eu hwyluso gan gyfres o weithdai ymchwil a pholisi a fydd yn cael eu cynnal yn Aberystwyth, Caeredin a Chaerdydd rhwng mis Mai 2017 a Medi 2018. Yna, yn benllanw ar y gweithdai hyn y bwriad yw trefnu cynhadledd ryngwladol ym Mrwsel ym mis Ebrill 2019.

Gweithdy 1: Adfywio iaith, mudoledd a thrawsnewid cymunedol

22-23 Mai 2017, Prifysgol Aberystwyth

Gweithdy 2: Adfywio iaith a thrawsnewidiad bywyd teuluol

8-9 Medi 2017, Prifysgol Caeredin

Gweithdy 3: Adfywio iaith a thrawsnewid economaidd

5 Hydref 2018, Canolfan y Pierhead, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd

Gweithdy 4: Adfywio iaith, y wladwriaeth a llywodraethiant newydd

14-15 Chwefror 2019, Canolfan y Pierhead, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd

Cynhadledd glo: Hyrwyddo ieithoedd rhanbarthol a lleiafrifol mewn oes fyd-eang

10 Ebrill 2019, Swyddfa Rhanbarth Ymreolus Friuli-Venezia Giulia, 49 Rue du Commerce, 1000 Brwsel

Digwyddiadau Adfywio - Eisteddfod Genedlaethol 2019

8 a 9 Awst 2019, Uned Prifysgol Aberystwyth, Maes Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst