Digwyddiadau Adfywio - Eisteddfod Genedlaethol 2019

Dwy sesiwn a fydd yn trafod gwaith ymchwil cyfoes ym maes polisi a chynllunio iaith

Bydd y ddwy sesiwn yn cynnwys cyflwyniadau sy’n trafod rhai o brif gasgliadau rhwydwaith ymchwil Adfywio

 

Adfywio iaith: deall y cyswllt rhwng iaith a datblygu economaidd

12.00-1.00 dydd Iau 8 Awst

Uned Prifysgol Aberystwyth

Yn nghwmni Huw Lewis, Sian Gwenllian AC ac Edward Jones

Cadeirio: Emyr Lewis

Pwyswch yma i gofrestru ar gyfer y digwyddiad

 

Adfywio iaith: cydbwyso rôl llywodraeth a mudiadau cymdeithas sifil

12.00-1.00 dydd Gwener 9 Awst

Uned Prifysgol Aberystwyth

Yng nghwmni Elin Royles, Elin H. G. Jones a Meirion Davies

Cadeirio: Rhian Huws Williams

Pwyswch yma i gofrestru ar gyfer y digwyddiad

 

Gweinir cinio ysgafn yn ystod y ddwy sesiwn

 

Cefnogir y digwyddiadau hyn gan Ganolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru – WISERD@PrifysgolAberystwyth