Cynhadledd glo: Hyrwyddo ieithoedd rhanbarthol a lleiafrifol mewn oes fyd-eang

 

Dyddiad: 10 Ebrill 2019

Lleoliad: Swyddfa Rhanbarth Ymreolus Friuli-Venezia Giulia, 49 Rue du Commerce, 1000 Brwsel

Trefnir mewn cydweithrediad a'r Network to Promote Linguistic Diversity

Pwyswch yma i ddarllen rhai o'r cyflwyniadau a roddwyd yn ystod y gynhaldedd

 

9.30 Cyrraedd a chofrestru

10.00 Gair o groeso: Sabrina Rasom, Is-gareirydd, Network to Promote Linguistic Diversity

 

Sesiwn y bore: Adfywio iaith a rol llywodraethau

10.10 Cyflwyniad: Casgliadau perthnasol o waith rhwydwaith ymchwil Adfywio

 • Dr Huw Lewis (Prifysgol Aberystwyth), Yr Athro Wilson McLeod (Prifysgol Caeredin), Dr Elin Royles (Prifysgol Aberystwyth)

10.40 Trafodaeth bord gron:

 • Sixto Molina, Pennaeth ysgrifenyddiaeth y Siarter Ewropeaidd ar Ieithoedd Rhanbarthol a Lleiafrifol, Cyngor Ewrop 
 • Kristina Cunningham, Uned Ysgolion ac Amlieithrwydd, y Comisiwn Ewropeaidd
 • Sabrina Rasom, Is-gadeirydd, Network to Promote Linguistic Diversity
 • Dr Davyth Hicks, Ysgrifennydd Cyffredinol, European Language Equality Network
 • Johan Häggman, Ymgynghorydd Polisi, Federal Union of European Nationalities

 

12.00 Cinio

 

Sesiwn y prynhawn: Hyrwyddo defnydd iaith yn y teulu a'r gymuned 

1.00 Cyflwyniad: casgliadau perthnasol o waith rhwydwaith ymchwil Adfywio

 • Yr Athro Wilson McLeod (Prifysgol Caeredin), Dr Huw Lewis (Prifysgol Aberystwyth), Dr Elin Royles (Prifysgol Aberystwyth)

1.30 Astudiaethau achos, cyfres o gyflwyniadau byr:

 • Hyrwyddo defnydd iaith yn y teulu yng Nghymru, Dr Jonathan Morris, Prifysgol Caerdydd
 • Hrwyddo defnydd iaith trwy chwaraeon yng Ngwlad y Basg, Lorea Bilbao, Cyngor Taleithiol Bizkaia Provincial
 • Integreiddio mewnfudwyr mewn rhanbarthau dwyieithog: achos Catalonia, Dr Vicent Climent, Universitat Pompeu Fabra

2.30 Trafodaeth agored

3.00 Toriad coffi

3.30 Anerchiad clo: Adfywio iaith yn yr unfed ganrif ar hugain

 • Yr Athro Colin H. Williams, Prifysgol Caerdydd

 

4.30 Diwedd